กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่า
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 23% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-59 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้

กู้เงินธนาคารกรุงเทพกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพอยากทราบว่าดีไหม

ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากกู้เงินกับธนาคารกรุงเทพและอยากทราบว่าดีไหม? เพราะต้องการเงินด่วนขอบอกดีมากถ้าหากว่าคุณมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือจะเป็นบัญชีเงินฝากประจำคุณก็จะสามารถกู้เงินธนาคารกรุงเทพได้ง่ายกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพส่วนบุคคลโดยสามารถเปลี่ยนเงินฝากในบัญชีให้เป็นสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ง่ายมาก และสำหรับการกู้เงินธนาคารกรุงเทพสามารถใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันในการกู้ธนาคารกรุงเทพได้นั่นเอง และเงินกู้ธนาคารกรุงเทพจะให้วงเงินให้กู้สูงสุด 100% เท่ากับมูลค่าของเงินฝากค้ำประกันและให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และเป็นเงินกู้เงินดอกเบี้ยต่ำหากผู้กู้เงินกรุงเทพใช้เงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกันกู้ธนาคารโดยจะชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปัจจุบัน

บวก 1.75% ในอัตราลดต้นลดดอกและสำหรับใครที่กู้เงินธนาคารกรุงเทพโดยใช้เงินฝากประจำค้ำประกันจะชำระกู้เงินดอกเบี้ยต่ำในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบันบวก 2.00% ในอัตราลดต้นลดดอก และหากกู้เงินกรุงเทพหลังจากที่ได้รับเงินกู้ธนาคารอนุมัติแล้ว คุณก็จะได้รับเงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีกรุงเทพให้ทันทีเลย

 

คุณสมบัติในการกู้เงินธนาคารกรุงเทพและใช้เอกสารอะไรบ้าง

คุณสมบัติและเอกสารในการยืมเงินธนาคารกรุงเทพหรือกู้เงินธนาคารกรุงเทพคือ ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อกรุงเทพจะต้องมีคุณสมบัติที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงเทพที่มียอดเงินฝากไม่ต่ำกว่าวงเงินกู้ธนาคารที่จะทำการกู้ และสำหรับเอกสารที่ใช้ในการกู้เงินธนาคารกรุงเทพใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้, สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้สมุดบัญชีหน้าแรกของผู้

ขอเงินกู้ธนาคารกรุงเทพ และหากสมุดบัญชีเงินฝากที่นำมาค้ำประกันในการกู้เงินธนาคารกรุงเทพเป็นของผู้ค้ำประกันหรือบุคคลอื่นจะต้องเตรียมเอกสารส่วนตัวของผู้ค้ำหรือบุคคลอื่นเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และให้ใช้เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การขอใช้วงเงินสินเชื่อที่ต้องการอีกด้วย

 

สมัครกู้เงินธนาคารกรุงเทพผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สำหรับช่องทางในการกู้เงินกรุงเทพหรือการสมัครสินเชื่อกรุงเทพเพื่อที่จะกู้เงินธนาคารกรุงเทพโดยคุณสามารถสมัครผ่านได้หลายช่องทาง และสำหรับการสมัครสินเชื่อกรุงเทพผ่านช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือ การสมัครยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งบัวหลวงนั่นเอง และยังมีช่องทางในการกู้เงินธนาคารกรุงเทพคือ การสมัครกู้เงินกรุงเทพทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพได้เลยเพียงเข้าไปกรอกข้อมูลบางส่วนตามแบบฟอร์มเอาไว้จากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่โทรกลับมาหาคุณเพื่อนัดหมายไปทำการกู้ธนาคารกรุงเทพ และสำหรับใครที่ไม่ชอบสมัครทางออนไลน์ก็สามารถไปสมัครสินเชื่อกรุงเทพได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวกได้เลย และหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลสินเชื่อเกี่ยวกับการกู้เงินธนาคารกรุงเทพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริการบัวหลวงโฟนโทร. 1333

แนะนำตัวเลือกด้านการเงิน

samsung finance ผ่อนโทรศัพท์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 18.7% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-65 ปี
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
กู้กรุงศรี ifin สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 2567
รายได้ต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-59 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 2,000,000 บาท
Scroll to Top