เงินกู้ออมสิน

เงินกู้ออมสิน

เงินกู้ออมสิน บริการเงินกู้อนุมัติง่ายล่าสุด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด

ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ออมสินช่วยประชาชนในปี 2024/2567


ธนาคารออมสินปล่อยกู้โดยเป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 67 สำหรับช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน รับนโยบายตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว. คลัง ประกาศเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือเงินกู้ออมสินให้กับลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่ได้รับความเดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพผ่านสินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบบ โดยให้เงินกู้ออมสินช่วยบรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่ และออมสินให้วงเงินสินเชื่อออมสิน 10000 

หาเงินกู้ผ่านสินเชื่อออมสิน 30000 และสูงสุดออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินปล่อยให้เงินกู้ธนาคารออมสินและจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75% ต่อเดือนและให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานถึง 5 ปีสำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเงินกู้ออมสินโดยสามารถลงทะเบียนกู้เงินออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วไทยนั่นเอง


คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินกู้ออมสินได้ในปี 2024/2567


สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สามารถกู้เงินออมสินหรือขอสินเชื่อเงินกู้ออมสินได้คือ ผู้ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมอายุกับการชำระคืนเงินกู้ออมสินที่จะได้รายละไม่เกินที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทและสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้ และสำหรับผู้ที่มีสถานที่ประกอบอาชีพและผู้ที่สามารถขอสินเชื่อธนาคารออมสินได้นั้นจะต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินให้กับเงินกู้ธนาคารออมสิน และจะต้องเป็นผู้ที่ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารออมสินโดยออมสินปล่อยกู้เงินกู้ออมสินให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสินสามารถยื่นกู้ได้และจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนกู้เงินออมสินในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ (น.ร 1) ของธนาคารออมสินกำหนดไว้เท่านั้น

เงินกู้ออมสินใช้หลักประกันและเอกสารอะไรบ้างในปี 2024/2567


หลายคนสงสัยว่าเงินกู้ออมสินถ้าจะขอกู้ออมสิน 50000 บาทจะต้องใช้หลักประกันอะไร และให้ใช้เอกสารอะไรในการขอสินเชื่อโดยสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 67 หรือเงินกู้ออมสินจะใช้หลักประกันเงินกู้ คือ ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันในการกู้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท และให้ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน โดยทางธนาคารออมสินจะให้ใช้เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพและสมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี) รวมถึงรูปภาพสถานที่ประกอบอาชีพและสำหรับกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้ใช้สำเนาที่จะนำมาค้ำประกันด้วย และสามารถขอเงินกู้ออมสินได้ที่สำนักงานสาขาของธนาคารออมสินที่อยู่ใกล้บ้านได้เลย และทางออมสินจะแจ้งผลการพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยจะมีระยะเวลาในการอนุมัติภายใน 3 วันทำการโดยจะแจ้งผ่าน 2 ช่องทางสมัครที่ Notification บน MyMo และทาง SMS หากผ่านการพิจารณเงินกู้ธนาคารออมสินจะต้องยืนยันการทำสัญญาสินเชื่อออมสินออนไลน์เงินกู้ในรูปแบบ e-Contract. หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วันทำการ

แนะนำตัวเลือกด้านการเงิน

samsung finance ผ่อนโทรศัพท์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 18.7% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-65 ปี
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
กู้กรุงศรี ifin สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 2567
รายได้ต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-59 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 2,000,000 บาท
Scroll to Top