Banks: ธนาคารกรุงไทย

บัตร unionpay รองรับการใช้งานได้ทั่วโลก
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุผู้สมัคร
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
บัตรกดเงินสด ktc กดเงินสดและผ่อนสินค้าก็ง่าย
รายได้ต่อเดือน
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร
20-60 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 1,000,000 บาท
กู้เงินคนพิการ เสริมเงินทุนด้วยวงเงินอนุมัติสูง
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 60,000 บาท
เงินกู้กรุงไทย กู้ง่ายผ่านแอพกรุงไทยออนไลน์
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด

ไขข้อข้องใจธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารประเภทใดในปี 2567/2024


สำหรับใครที่ยังสงสัยว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารประเภทใดกันแน่? ไขข้อข้องใจกันเลยว่าสำหรับธนาคารกรุงไทยโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นั้นได้พ้นจากสถานะรัฐวิสาหกิจตามความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและธนาคารกรุงไทย จำกัดได้ส่งเอกสารรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วว่าธนาคารกรุงไทย จำกัดหรือธนาคารกรุงไทยนั้น ไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกองทุนการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้น 55.07% ทำให้ผลที่ออกมาจากความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแสดงว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิน 50% ในบริษัทธนาคารกรุงไทยจึงทำให้ธนาคารกรุงไทย จำกัดไม่มีสถานะเป็นของราชการและรัฐวิสาหกิจ และไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามไปด้วยนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารกรุงไทยมีให้เลือกเต็มคาราเบลในปี 2567/2024


สำหรับธนาคารกรุงไทยนั้นในเรื่องของการให้บริการและผลิตภัณฑ์ไม่เป็นรองใครและมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายรูปให้คุณสามารถเลือกใช้บริการได้เต็มคาราเบล และสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการขอสินเชื่อธนาคารกรุงไทยสามารถขอสินเชื่อกรุงไทยได้เลย โดยกรุงไทยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบและธนาคารกรุงไทยนั้นยังให้บริการเงินฝากและบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยและยังมีสินเชื่อธนาคารกรุงไทยอีกเพียบพร้อมปล่อยกู้เงินกรุงไทยเช่น สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อทรัพย์มือสอง, กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาและบริการสินเชื่อลูกค้ากลุ่มบุคคล, ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่, ลูกค้า SME และธนาคารกรุงไทยยังให้บริการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันรถยนต์และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกเพียบเลย และการให้บริการธุรกรรมการเงิน E-Banking แอพเป๋าตังเปย์, แอพเป๋าตัง, แอพ Gold Wallet และแอพธนาคารกรุงไทยที่ให้บริการลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว และสามารถที่จะขอสินเชื่อผ่านแอพ Krungthai NEXT ที่ให้บริการพร้อมกับการให้เอกสิทธิ์ลูกค้า Precious และสามารถขอสินเชื่อกรุงไทยและขอกู้เงินกรุงไทยผ่านทางแอพธนาคารกรุงไทยได้เลย

สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยผ่านช่องทางไหนได้บ้างในปี 2567/2024


ถ้าหากต้องการติดต่อกรุงไทยก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัดหรือที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสะดวกหรือจะติดต่อกับธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านและยังติดต่อกับธนาคารกรุงไทยใกล้ฉันอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปติดต่อสาขานั้นได้เลย เพราะทางธนาคารกรุงไทยมีสาขาให้บริการอยู่ทั่วไทย และสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยในห้างสรรพสินค้าสามารถไปติดต่อได้ทุกสาขาและยังมีสาขานอกห้างสรรพสินค้าที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่นั้นคนในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นไหน ๆ ส่วนมากแล้วก็จะติดต่อกรุงไทยทางออนไลน์เพื่อการขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย จำกัด และยังสามารถติดต่อกับธนาคารกรุงไทยได้ที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่โดยกรุงไทยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกรุงไทยเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ธนาคารกรุงไทยโทร. 0-2111-1111

Scroll to Top